กรอกข้อมูลสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไลฟ์ขายสินค้า บนแพลตฟอร์ม TikTok