บริการให้ยืมมือถือ บุกตลาดไทย ตามรอยธุรกิจแนวใหม่ Share Economy ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เทคโนโลยี 4.0

หากต้องกล่าวถึงสมาร์ทโฟนในปัจจุบันคงเลี่ยงได้ยากด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมโซเชี่ยลแล้วนั้น สิ่งอำนวยความสะดวก เข้าถึงผู้คนอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการวิ่งไล่ตามเทคโนโลยี หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามือถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของคนทุกวัยไปแล้ว อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่บ่งบอกถึงรสนิยมและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้อีกด้วย

บริษัทผลิตสมาร์ทโฟนทั้งหลายมีการแข่งขันการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เน้นด้านนวัตกรรมและดีไซน์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้หลายหลายมากขึ้น ด้วยการพัฒนาและเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่เร็วขึ้น ทำให้ผู้ใช้มีพฤติกรรมอยากบริโภคสินค้าใหม่ แต่การปรับเปลี่ยนมือถือยังมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะใช้งานของเดิมต่อไปดีกว่าการซื้อใหม่เพื่อรักษาเงินในกระเป๋า รวมถึงทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ที่รู้สึกถึงความคุ้มค่าที่น้อยกว่าเงินที่เสียไป

จากกการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีการเปลี่ยนมือถือเฉลี่ยทุกๆ 17 เดือน ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่สินค้าประเภทเทคโนโลยี แต่ยังมีสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนและนำเสนอในรูปแบบของธุรกิจแบบใหม่ Sharing Economy ซึ่งเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรและประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในรูปแบบ “การแบ่งปัน” ซึ่งการเช่าสินค้าและการออกบริการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้เอง ทำให้หลายธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวเกิดขึ้น เห็นได้ชัดจากหลายแบรนด์ อาทิ ธุรกิจเช่าจักรยานและร่มที่กำลังเป็นที่นิยมมากในจีน ยังมีสินค้าและบริการอีกมากมายที่ถูกนำมาเสนอในรูปแบบธุรกิจ Sharing Economy เช่น บริการดูแลสัตว์เลี้ยง บริการเช่ารถยนต์ บริการพี่เลี้ยงเด็ก บริการเช่าเสื้อผ้า บริการแชร์ที่จอดรถ บริการแชร์สำนักงาน และอื่นๆอีกมากมาย

ฉะนั้นบริการปล่อยให้ยืมมือจึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เข้ามาบุกตลาดไทย และน่าจับตามองอย่างมากโดยเฉพาะในแถบเอเชียที่มีการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจการท่องเที่ยว จึงทำให้มีการหมุนเวียนการใช้สินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา คงไม่ช้าไปสำหรับเหล่านักลงทุนของไทยเองที่อยากจะกระโดดเข้ามาเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคเทคโนโลยี 4.0

ด้วยวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจประเภท sharing economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้ปัจจุบันธุรกิจอย่างการให้เช่า-ยืมสินค้าและบริการ เติบโตขึ้นได้ ทั้งนี้จำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างความเชื่อมั่น และบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกไม่นานธุรกิจประเภทนี้จะมีเข้ามีบทบาทและเติบโตในไทยมากขึ้น ซึ่งทมีแนวโน้มว่าผู้ใช้อย่างเราจะมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดเช่นเดียวกัน