ขั้นตอนการยืมมือถือง่ายๆ

ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ 1 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ยืมมั้ย"
รองรับได้ท้้ง ระบบ iOS และ Android
2
ทำการเลือกสินค้าตามขั้นตอน และยืนยันมือถือที่ต้องการ 3 ลงทะเบียนผ่าน Google Account หรือ Facebook เพื่อยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลจัดส่ง 4 หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ มือถือจะถูกจัดส่ง
ถึงปลายทางด้วยบริการ kerry
5
ช่วงเวลาจัดส่ง (ระยะเวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการ)
ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 – 18.00 น.
6

1 2 3 4 5 6 ลูกค้าจำเป็นต้องมีบัตรเครดิตในการชำระค่าบริการ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "ยืมมั้ย"
รองรับได้ท้้ง ระบบ iOS และ Android
ทำการเลือกสินค้าตามขั้นตอน และยืนยันสินค้าที่ต้องการ ลงทะเบียนผ่าน Google Account หรือ Facebook เพื่อยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูลจัดส่ง หลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ มือถือจะถูกจัดส่ง
ถึงปลายทางด้วยบริการ kerry
ช่วงเวลาจัดส่ง (ระยะเวลาไม่เกิน 3-5 วันทำการ)
ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น.
ช่วงเย็น 16.00 – 18.00 น.

ขั้นตอนการคืนมือถือ

ระบบแจ้งเตือนการยืมครบกำหนดผ่านแอพพลิเคชั่น ยืมมั้ย
ล่วงหน้า 7 วัน ตามสัญญาเช่ารายปี

การจัดส่งคืนมือถือจะใช้ระบบขนส่งของ Kerry เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของมือถือ หากไม่มีรอยแตก /
หัก / เสียหรือหาย จะดำเนินการคืนมัดจำให้ลูกค้า ตามเงื่อนไขมัดจำ

การยืมต่อและส่งคืนมือถือ

กรณีลูกค้ากดยืมมือถือต่อ

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดิมหรือรุ่นใหม่ก็ตาม บริษัทฯ จะจัดส่งเครื่องใหม่ให้ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ

กรณีลูกค้าไม่ต้องการยืมมือถือต่อ

หลังจากถ่ายโอนข้อมูล ลูกค้าจัดส่งมือถือคืนให้ บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

กรณีลูกค้าไม่คืนมือถือในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งคัดและถูกปรับเงินค่ามัดจำ