ขั้นตอนการยืมมือถือง่ายๆ

ขั้นตอนการคืนมือถือ

ระบบแจ้งเตือนการยืมครบกำหนดผ่านแอพพลิเคชั่น ยืมมั้ย
ล่วงหน้า 7 วัน ตามสัญญาเช่ารายปี

การจัดส่งคืนมือถือจะใช้ระบบขนส่งของ Kerry เท่านั้น

เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คความเรียบร้อยของมือถือ หากไม่มีรอยแตก /
หัก / เสียหรือหาย จะดำเนินการคืนมัดจำให้ลูกค้า ตามเงื่อนไขมัดจำ

การยืมต่อและส่งคืนมือถือ

กรณีลูกค้ากดยืมมือถือต่อ

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดิมหรือรุ่นใหม่ก็ตาม บริษัทฯ จะจัดส่งเครื่องใหม่ให้ก่อนล่วงหน้า 7 วันทำการ

กรณีลูกค้าไม่ต้องการยืมมือถือต่อ

หลังจากถ่ายโอนข้อมูล ลูกค้าจัดส่งมือถือคืนให้ บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งคืน

กรณีลูกค้าไม่คืนมือถือในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท ยืมมั้ย (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งคัดและถูกปรับเงินค่ามัดจำ